NEWS最新消息

2023/02/24 3/23講習會(已額滿)、3/30講習會(已額滿)

各位報名課程的學員  您好:

        
3/23(四)
雲市集數位轉型網站架設攻略   講習會  與   3/30(四)文案寫作與廣告行銷  講習會  已額滿 ,因陸續還有學員傳真報名,傳真後 請務必 來電確認 是否報名成功並索取報名編號電話:2526-2579、2526-1607  
   

感謝各位踴躍報名!有任何疑問  歡迎於  星期一~星期五  早上 9:00 - 11:50 ;下午 2:30 - 5:00  時段內來電                                                                                                                                                            112.02.24